Tag Archives: zástavní právo

Zástavní právo

Zástavní právo slouží zástavnímu věřiteli na úhradu jeho pohledávky v případě, kdy si dlužník nesplní svůj závazek. Pohledávka věřitele se uspokojuje z prodeje záložní věci nebo jiné majetkové hodnoty, která je a podle zákona může být předmětem zástavního práva.

Pokud dlužník neplní svůj dluh (např. prodlení s placením splátek poskytnutého úvěru na základě úvěrové smlouvy), může se věřitel, který má platně zřízeno zástavní právo domáhat, aby jeho pohledávka byla...

Read more