Category Archives: Stavby

Kolaudace

kolaudace Kolaudace je jednání, jímž se uvádí nemovitost „do života“. Po ukončení realizace výstavby nebo

rozsáhlé rekonstrukce je třeba požádat stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudace). Stavební

úřad vydá rozhodnutí na návrh stavebníka. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení (název) a

adresu (sídlo) stavebníka, označení a místo stavby, datum a číslo stavebního povolení nebo

povolení stavby před jejím dokončením, předpokládaný termín dokončení stavby,...

Read more